هفته هاي عمر جنين چگونه مي گذرد؟

بررسي مراحل رشد كودك در هفته هاي مختلف حاملگي و همچنين تغيیرات جسمي وروحي مادر در هفته هاي مختلف حاملگي مطلب بسيار جالبي است كه واقعا مادر باردار  از خواندن آن لذت خواهد برد .

(قابل ذکر است بعضی از مطالب این موضوع از کتاب حاملگي هفته به هفته می باشد.
اما من فقط وزن و اندازه جنين در هفته هاي مختلف و بعضي نكات جالب را شرح مي دهم
هفته1
شمارش هفته هاي حاملگي از روز اول آخرين پريود شروع مي شود بنابراين در اين هفته هنوز لقاح انجام نشده است
هفته2
هنوز لقاح انجام نشده است
هفتهa3
اسپرم و تخمك همديگر را در لوله فالوپ ملاقات مي كنند
در خانمهايي كه پريود 28 روزه دارند تخمك گذاري روز 14 سيكل صورت مي گيرد
پس تعيين كننده جنسيت پدر است. دارد Y يك كروموزومX دارد ، قابل ذكر است كه اسپرم يك كروموزوم Y در حاليكه تخمك دو كروموزوم
هفته 4
توده سلولي در حال تقسيم به رحم مي رود تا جايگاهي براي استقرار پيدا كند


هفته5

اندازه جنين در اين هفته 5تا 7 ميليمتر است
توده سلولي به دو قسمت تقسيم شده قسمت جنيني وقسمت جفتی و پس از ان قسمت جنيني به سه لايه  تقسيم شده:
لايه خارجي :مغز, نخاع, پوست و مو را تشكيل ميدهد
لايه مياني: قلب, سيستم گردش خون, استخوان, عضله, كليه و سيستم تناسلي را تشكيل ميدهد
لايه داخلي:روده ها كبد پانكراس و مثانه را مي سازد


هفته6

اولين ضربان قلب جنين در اين هفته است
اندازه جنين در اين هفته 8 تا 10 ميليمتر است به اندازه ناخن انگشت كوچك است
هفته7
اندازه جنين در اين هفته17 تا 20 ميليمتر است كه در حد بزرگي ناخن شست است

هفته8

در اين هفته جنين 2.5 تا 3.5 سانتي متر است
در اين هفته جنين مانند  يك ماهي با سر بزرگ و بدني كوچك است


هفته 9

سريعترين رشد در اين هفته مربوط به اندامهاي كودك است و رشد دستها بيشتر از پاها است انگشتان وناخن جنين در حال تكامل ست
انداره آن 44 تا 46 ميليمتر است


هفته10
رشد اندامها ادامه دارد و بهترين خبر در اينهفته اين است كه جنين از خطر ابتلا به ناهنجاريهاي مادرزادي نجات پيدا ميكند
اندازه جنين 50 تا 60 ميليمتر است


هفته11
اندازه جنين 65 تا 75 ميليمتر است
صورت جنين شباهت بيشتري به صورت هميشگي انسان پيدا مي كند


هفته 12

اندازه جنين 85 ميليمتر و وزن او حدود 9 تا 12 گرم است
در اين هفته بند ناف شروع به جريان انداختن خون بين لايه هاي جفتي  و جنين مي شود ومنبع تغذيه كودك از اين هفته همين ارتباط خوني مي باشد

هفته13
در اين هفته تمام 20 دندان جنين در زير لثه شكل مي گيرد وزن جنين در اين هفته 20 تا 25 گرم و قدش 10 سانتي متر است . همچنين در اين هفتهئجنين شروع به بلع مايع آمنيوتيك مي كند


هفته14
در اين هفته جنين شروع به توليد ادرار مي كند كه وارد مايع آمنيوتيك مي شود و ضرري براي مادر و جنين ندارد
وزن جنين در اين هفته65 تا 70 گرم مي باشد و قدش حدود 12.5 سانتي متر است


هفته15

در اين هفته جنين شروع به مكيدن انگشت شستش مي كند .همچنين در اين هفته كودك داراي ابرو و مژه مي شود

مايع آمنيوتيك قادر به انتقال صوت به جنين بوده و كودك بوسيله آن مي تواند صداي معده ضربان قلب و صداي شما را بشنود
وزن جنين در اين هفته70 تا 75 گرم و قدش 13 تا 14 سانتي متر است


هفته16

در اين هفته ناخن جنين شروع به رشد كرده . جنين هر 45 تا 60 دقيقه ادرار مي كند
وزن جنين 80 گرم و قدش 14 تا16 سانتي متر است


هفته17
از اين هفته به بعد بايد منتظر ثبت حركات جنين باشيد گاهي مثل نوك زدن پرنده ه قفس گاهي شبيه پرزدن پروانه زير پوست خود حس مي كنيد. در حاملگي اول ممكن است تا هفته 20 اين حركات را متوجه نشويد
وزن كودك 100 تا 120 گرم و قدش 16 ساتي متر است


هفته18
استخوانها شروع به استخوان سازي كرده اثر انگشت كودك تكامل يافته و وزن او در اين هفته 160 تا 180 گرم و قدش تا 20 سانتي متر است


هفته19
جوانه دندانهاي اصلي در پشت دندانهاي شيري شروع به تكامل هستند موهاي كركي شكل بدن كودك را پوشانده وزنش در اين هفته 200 تا 220گرم وقدش 20 تا 22 سانتي متر است


هفته20
از اين هفته به بعد كودك صداي شما را تشخيص مي دهد وزن ان حدود 280 گرم و قدش 25 سانتي متر است توجه داشته باشيد كه قد به دو صورت اندازه گرفته مي شود يكي قد كامل ويكي تا ناحيه باسن كودك بنابراين اگر تغييري در اندازه هاي مختلف ديديد بعلت متد اندازه گيري است


هفته21
وزن جنين 370 گرم وقدش25 تا 26سانتي متر است مهمترين اتفاق ساخت گلبولهاي سفيد در اين هفته است


هفته22
وزن كودك 400 تا 420 گرم و قدش 27 تا 28 سانتي متر است
حس لامسه اولين حسي است كه در كودك به بلوغ مي رسد وكودك در اين هفته بخوبي مي تواند صورت خود را لمس كند


هفته23

گاه كودك ممكن است بدنبال بلعيدن مايع آمنيوتيك دچار سكسكه شود با لمس شكم و صدا حركات جنين بيشتر مي شود وزن جنين 500 تا 550 گرم و قدش28 تا29 سانتي متر است


هفته24
مهمترين اقدام در اين هفته تكامل چربي در زير لايه پوست است
وزن جنين 600 گرم و قدش 30 سانتي متر است


هفته25
در اين هفته استخوانها محكم تر و سخت تر مي شود و كودك هم بعلت رشد چربي زير پوست فربه تر مي شود
وزن در اين هفته 700 گرم و قد حدود31 سانتي متر است


هفته 26

وزن جنين 800 تا 850 گرم و قدش 32 سانتي است
ريه هاي كودك با توليد شاخه هاي برونش شروع به تكامل مي كند


هفته27
وزن جنين 900 گرم و قدش33 تا 34 سانتي متر است در اين هفته رنگ چشم كودك آبي يا آبي تيره مي باشد.


هفته28
وزن كودك 1 كيلو گرم و قدش 35 سانتي متر است
ريه هاي كودك در اين هفته به بلوغ كافي رسيده ولي اگر متولد شود نياز به مراقبتهاي خاص دارد

هفته29
كودك در اين هفته تمام فضاي رحم را اشغال مي كند . رشد كودك از اين هفته به بعد كمتر از يك سانتي متر در هفته است . از اين هفته به بعد هفته اي 200 گرم به وزن كودك اضافه مي شود
كودك روزانه نيم ليتر ادرار وارد مايع آمنيوتيك مي كندو همچنين از اين هفته شروع به تنظيم دماي بدن خويش مي كند
وزن جنين حدود1200 گرم است


هفته30
در اين هفته جنين بسيار هوشيار نسبت به محيط اطراف است و تاريكي ونور محيط بيرون را تشخيص مي دهد
وزن جنين در اين هفته 1400 گرم است وقدش 37 تا38 سانتي متر !


هفته31

ناخن كودك در اين هفته به انتهاي انگشت ميرسد لايه چربي زير پوست كاملتر شده وزن جنين هم حدود 1600 گرم است
از اين هفته به بعد موهاي كركي و ورنيكس (ماده مومي شكل پوشانده بدن كودك) شروع به محو شدن مي كنند


هفته32
در اين هفته و هفته هاي آخر شنوايي كودك ارتباط كاملي با دنياي بيرون از رحم برقرار مي كند
در ميان صداهاي خارجي او به صداي مادر عادت كرده و پس از تولد با شنيدن صداي مادر, وي را تشخيص مي دهد
وزن كودك 1800 كرم و قدش 39 سانتي متر است


هفته33
از اين هفته سورفاكتانت در ريه جنين شروع به ساخت مي كند بنابراين اگر از اين هفته به بعد کودک بدنيا بيايد مشكل كمتري از نظر تنفسي خواهد داشت
ولي حتما نياز به دستگاه انكوباتور دارد زيرا چربي زير پوستي هنوز كم است
وزن جنين 2000 گرم وقدش 41 سانتي متر است


هفته34
پوست كودك كم كم به رنگ صورتي در مي آيد و ريه هاي كودك به بلوغ كامل مي رسند
وزن كودك2200 و قدش 42.5 سانتي متر است


هفته35
از اين هفته تا هفته هاي آخر بارداري لايه چربي بيشتري زير پوست كودك بخصوص اطراف شانه اورا در بر مي گيرد
از اين هفته به بعد مي توانيد سوتين هاي مخصوص شير دهي را تهيه كنيد
وزن كودك حدود 2500 گرم است


هفته36
قد جنين 45 سانتي متر و وزنش 2700 گرم است تمام اعضاي كودك در اين هفته به بلوغ مي رسند.


هفته37
از اين هفته به بعد هر روز بايد آماده باشيد!! ساك بيمارستان را ببنديد, تلفن هاي ضروري را در دسترس قرار دهيد
وزن كودك حدود 2900 گرم است


هفته 38

اگر فرزند شما پسر باشد در اين هفته بيضه هاي او در داخل كيسه بيضه قرار مي گيرد
وزن جنين 3100 گرم است
اين زمان بهترين وقت براي نوشتن نامه به كودك خود است


هفته39
روده هاي كودك در اين هفته پر از مواد دفعي كه مكونيوم نام دارد مي باشداين مواد به رنگ سبز تيره و چسبناك است در طي 2 هفته اول تولد, كودك ان را دفع مي كند . گاهي در اثر فشار طي زايمان ممكن است اين ماده دفع شود
وزن جنين در اين هفته 3250 گرم است


هفته40
در زمان تولد پوست كودك ممكن است در ابتدا آبي رنگ باشد و يا قسمتهايي از بدنش هنوز از ورنيكس پوشيده باشد سر كودك در بدو تولد ممكن است شكل نامنظمي داشته باشد اين وضعيت اغلب به علت عبور از كانال زايماني است و بعد از اين سر كودك در تمام مراحل زندگي اش شكل ثابتي دارد
وزن كودك در اين هفته 3500 گرم و قدش حدود 50 سانتي متر است
البته توجه داشته باشيد كه وزن و قد تقريبي هستند و از نوزادي به نوزاد ديگر فرق مي كندPowered By
BLOGFA.COM

دريافت كد در بهاربيست

Best Cod Music

FreeCod Fall Hafez


کد شمارش معکوس سال نو

فال عشق

آمار سایت